Motorarbeten

Omborrning / honing

Dina cylindrar borras och honas in till rätt toleranser i förhållande till kolvarna, med högsta precision. I priset ingår naturligtvis att vi fasar samtliga portas kanter.


Pris:    Borrning 895:-/cylinderlopp

           Honing   495:-/cylinderlopp


Topplocksmodifiering

Topplocket modifieras efter dina önskemål vad det gäller squish-band och kompressionsförhållande. Vi kan också svarva spår för att kunna använda O-ringar i stället för originalpackningar.


Pris: Modifiering   795:-/förbränningsrum

        Svarvning    Från 495:-/förbränningsrum + O-ring

        Planing        795:-/topplock

                 

Reedhusmodifiering

Vi modifierar reedhuset för ökad flödeskapacitet. Detta ger ökad effekt över hela varvtalsregistert.


Pris: 795:-/reedhus


Vevhusmodifiering

Vevhuset bearbetas för ett minimum av flödesstrypningar.


Pris: 895:-/cylinderfotsövergång


Vevaxelrenovering / svetsning

Vi renoverar/svetsar och riktar din vevaxel med högsta precision.


Pris: Renovering 895:-/vevstake + material

        Svetsning   495:-/vevstake + material 


Undercuttning av växellådsdrev

Motorer som är hårt trimmade har en viss tendens till att växlarna ”hoppar ur”

vid kraftig acceleration. Detta problem åtgärdas genom att drevens ingreppsklackar slipas i negativ vinkel, dreven låser därmed varandra vid gaspådrag.


Pris: 895:-/drevpar

 

Demontering och montering av motor

Priset för demontering och montering av motorer gäller lös motor och förutsätter att motorn är väl rengjord och tömd på olja.


Pris: 1995:- + eventuellt material


OBS! För motorer som inte är rengjorda och tömda på olja tillkommer 495:- för detta arbete.


Pris vid timdebitering

 

495:-/tim