Motorarbeten

Välkommen till Orluff K Racing

Omborrning / honing

Dina cylindrar borras och honas in till rätt toleranser i förhållande till kolvarna, med högsta precision. I priset ingår naturligtvis att vi fasar samtliga portas kanter.

 

Pris: Borrning 895:-/cylinderlopp

Honing 495:-/cylinderlopp

 

Topplocksmodifiering

Topplocket modifieras efter dina önskemål vad det gäller squish-band och kompressionsförhållande. Vi kan också svarva spår för att kunna använda O-ringar i stället för originalpackningar.

 

Pris: Modifiering 795:-/förbränningsrum

Svarvning Från 495:-/förbränningsrum + O-ring

Planing 795:-/topplock

Reedhusmodifiering

Vi modifierar reedhuset för ökad flödeskapacitet. Detta ger ökad effekt över hela varvtalsregistert.

 

Pris: 795:-/reedhus

 

Vevhusmodifiering

Vevhuset bearbetas för ett minimum av flödesstrypningar.

 

Pris: 895:-/cylinderfotsövergång

 

Vevaxelrenovering / svetsning

Vi renoverar/svetsar och riktar din vevaxel med högsta precision.

 

Pris: Renovering 895:-/vevstake + material

Svetsning 495:-/vevstake + material

 

Undercuttning av växellådsdrev

Motorer som är hårt trimmade har en viss tendens till att växlarna ”hoppar ur”

vid kraftig acceleration. Detta problem åtgärdas genom att drevens ingreppsklackar slipas i negativ vinkel, dreven låser därmed varandra vid gaspådrag.

 

Pris: 895:-/drevpar

Demontering och montering av motor

Priset för demontering och montering av motorer gäller lös motor och förutsätter att motorn är väl rengjord och tömd på olja.

 

Pris: 1995:- + eventuellt material

 

OBS! För motorer som inte är rengjorda och tömda på olja tillkommer 495:- för detta arbete.

 

Pris vid timdebitering

380:-/tim